Make your own free website on Tripod.com

WAP FARM

More info Update

Home | Services | About Us | More info | Contact Us | Guest Book

Hva vi til nå har fått gjennomført.
9-12-07
Etter flere møter med grunneiere utenfor farmen,
skal vi nå til møte med Coprativet for å legge frem våre
planer med farmen.Coprativet eier eiendommene rundt farmen,
så vi må ha tillatelse til å bruke veien til å fra farmen.
På grunn av fugleviruset som er her i sørøstasia,må vi legge
frem tillatelser fra landbruksdepartementet,ved Moreno Tagra
Det vil vi først få etter at Coprativet har gitt oss tillatelse til å
bruke veien på deres eiendom.En masse byrokrati som
tar tid å gjennomføre.Vi har i dag sendt søknad til direktøren
for Philippinske dyrebeskyttelsen,å vil få svar derfra om noen dager.
Vi har forrhandlet med DENR,som er vår samarbeidspartner sammen
med WWF,om altarntive eiendommer like ved den vi har nå,i
tilfelle vi ikke får tillatelse fra Coprativet.Uansett har vi en eller annen 
eiendom fra DENR,men vi legger mye arbeid i å få beholde den
vi har begynnt på nå.Når alle disse papirer er i orden,vil vi
regestrere dette prosjektet som en frivillig organision i Cebu
City og Philippinene.Ettersom det er en del korrupsjon her,har
vi lagt unna noen kroner til det.Men vi gir ikke opp,det hele kan kun ta
litt lenger tid enn vi hadde beregnet.Flere resturanter og
dykkeskoler her på øya er villig til å støtte oss økonomisk når
vi har alle tillatelser i orden.Den lokale internettcafeen hjelper
oss nå med web-siden og det kompliserte pc-arbeidet.
Møtet med Coop er utsatt 1 dag p.g.a begravelse til en av Coop`s
medlemmer.Jeg hjelper nå til med å prosjektere en liten resort med 7
utleiehytter på Coop`s eiendom,for at de skal få inntekter.Det er meget
fattige folk i området,å vi støtter de så godt vi kan med de midler og
kompetanse vi har.Vi vil låne Coop midler til å bygge de 7 hyttene de
trenger å bygge,mot at Coop stiller med dugnadsfolk til å sette opp
hytter å bygge vann og avløp.Et fint område har de,så mulighetene
er store for gode inntekter i nær fremtid.Vi har planlagt et 3 års byggeprosjekt
med pool og 3 stk båtplasser for utleiebåter.Det er i et område med gode
havfiskemuligheter,samt en av verdens beste koralrev for snorkel og
dykkesport.Vi møter igjen i morgen for vidre planlegging.
10-12-07
Møtte Coop`s medlemmer med plan for området som er planlagt for
utleiehytter og vannsport.

Vidre arb.med WAP-Farmen
11/12-07
Møte med Coop.
Etter en diskusjon om driften av farmen og bygging av en hytteby med
15 utleiehytter,har vi i fellesskap søkt de lokale myndigheter om byggetillatelse,
Søknaden er sendt COOP og DENR,som må
godkjenne bruken av øya.Vidre til bygningsrådet som må godkjenne
byggeplanene for hytter og svømmebaseng.Det hele kan ta noen uker,
men vi får ta tiden til hjelp å håpe det beste.Det har blitt et omfattende
prosjekt etterhvert,men det ser ut som om det kan la seg gjennomføre.
Vi måtte samarbeide med Coop for i det hele tatt få tillatelsene,men det
får være slik.Det vil ta litt lengre tid med våre egne planer,men ingen ting
vi kan gjøre med det.Vi vil komme tilbake med mer info,så fort vi hører noe,
å vi vil oppdatere alle intereserte.Det er en hel del andre ting vi kan gjøre så
lenge,bla.ta opplysninger om priser på matrialer og arbeidskraft.
13/12-07
Per har tatt førerkort her på philippinene,for å kunne frakte varer til
å fra farmen og resorten.Per vil også ta dykkeserfitikat for å lede turister
ut til koralrevene som ligger rett utenfor vår øy.Vidre må Per ta et kurs
i båtførerprøve for å kunne bringe turister ut til øya Peskador.Flordeliza
holder på med PC kurs for å kunne henge med,samt lese om dyresykdommer
og foring av de forskjellige arter.Vi prøver å følge opp hele veien,men med
dette systemet her nede,er det ikke lett.Vi gir ikke opp,så heng med vidre
i vårt arbeid.
15/12-07
Søknad levert i dag.Avventer kansje svar før jul fra DENR og Coop.
Vi skriver mer så snart vi har fått svar.
God Jul og Godt Nytt År til alle intereserte fra Per og Flordeliza.