Make your own free website on Tripod.com

WAP FARM

About Us

Home | Services | About Us | More info | Contact Us | Guest Book

WAP = Wild Animal Proctektion.
NOAS HAGE,Cebu ,Philippinene.
Dette er en statlig og komunal beskyttet dyrefarm som drives av
Per-Ola Thue og hans kone Flordeliza Lim.Per fra Norge,Lim fra Cebu.
Vi skal drive med beskyttelse av truede dyrearter,og opdrett.
Vi har fått dette prosjektet gjennom WWF og DENR som er våre
samarbeidspartnere.Vi har av den Philippinske stat overtatt en
ca:6000m2 stor øy som ligger sydvest på øya CEBU i Philippinene,
i zulustredet,På øya finnes ett 150m2 hus med bananplantasje og
kokosnøtter.Det er bruforbindelse med fastlandet,men bare gangbru.
Det finnes innlagt vann og el til huset,som er oppført ca,1996.Det
er muligheter for dyrking av grønnsaker og frukt på ett ca 2000m2
område med dyrkbar jord.Ellers består øya av vulkansk sten.Det er godt med
fisk i lagunen utenfor vestkysten av øya som vi har døpt:Noas Hage.Vi
starter opp i begynnelsen av januar 2008,å da med å bygge bur og
innhegninger til fugler,(først å fremst ørner,
hariborn, som er den philippinske nationalfugl,
og som betyr: fuglenes konge),en av verdens
største ørner,vekt ca,7 kg og et vingespenn
på over 2 meter.,øgler,aper, reptiler og andre pattedyr,Hjort og flaggermus
samt ormer og krokodiller.Vi skal drive dette på idiellt grunnlag,
og betaler dette prosjektet av egene midler.Per vil bruke sin pensjon
til å drive prosjektet,hans kone vil suporte med å arbeide heltid til
å trene opp truede dyrearter som etter planen skal settes ut igjen
i sitt rette element.Vi vil også åpne en genbank for senere bruk om
nødvendig.Første skritt er å bygge innhegninger og bur for dyrene
vi skal ha i pensjon.Per har fått arbeids og oppholdstillatelse etter å
ha giftet seg med Flordeliza. WWF og DENR vil suporte oss med
de nødvendige tillatelser og dokumenter som skal til for å gjennomføre
prosjektet.Vi har fått Wildlife Farm Permit fra Director of PAWB/RED
som er den statlige godkjenningen.Vår nermeste kontaktmann her
på CEBU vi være Forest Ranger:Elias Samson Ut,fra Moaboal.Han
vil følge prosjektet og sørge for de nødvendige tillatelser som trengs.
Vår andre kontaktmann er:Melchor Rhet Sarmago som er sjef for:
Community Enxiromment and Natural Resoures Office,
han representerer den Philippinske stat.Vi ønsker å komme i kontakt
med andre likesinnede prosjekter i hele verden for å utveksle
kompetanse.Bilder vil bli lagt ut etterhvert som prosjektet glir fremover.
Vi ønsker også økonomisk støtte fra alle som er interesert i prosjektet,
også frivillige som kan tenke seg å jobbe gratis for oss.Vi har 2 stk
soveværelser som kan benyttes til frivillige.